AR-GE

Ar-Ge departmanımız, sağlık alanındaki teknoloji ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut ürünleri geliştirmekte ve yeni ürün tasarımları yapmaktadır.

Bu süreç; Ar-Ge’nin sağlık personeli, hasta ve hasta yakını taleplerinin, bilimsel gelişmelerin ve araştırmaların sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi ile başlamaktadır. Analiz sonucunda; ürün için yapılması gereken değişiklikler veya tasarımlar projelendirilir. Projeler hayata geçirilerek ürünlerin son hali oluşturulur.

Ar-Ge departmanı; ABC TIP SAĞLIK ismini dünya çapında kendini kanıtlamış bir marka haline getirmeyi hedeflemektedir.